Met elkaar bouwen aan een nieuwe club – we zijn gestart !

Tijdens de nieuwjaarstoespraak, maar ook via een aantal publicaties op de website informeerden wij u eerder over de veranderingen in koers die we als club willen gaan varen. Op 28 Februari vond de Algemene Ledenvergadering plaats en wij zijn verheugd u te kunnen melden dat de aanwezige leden de plannen met veel enthousiasme hebben goedgekeurd en tevens hebben ingestemd met de aanstelling van de nieuwe bestuursleden. Peter van Eijk is de nieuwe Voorzitter, Rene Tang bestuurslid Algemene zaken en Marcel Oost bestuurslid voetbalzaken. Samen met Rene van Eijbergen als Penningmeester en Edwin Tak als Secretaris zullen we ons als bestuur hard gaan maken voor een aantal essentieel- en noodzakelijke veranderingen binnen de club. Voetbal moet daarbij centraal staan en we … Lees verder