Met elkaar bouwen aan een nieuwe club – we zijn gestart !

Tijdens de nieuwjaarstoespraak, maar ook via een aantal publicaties op de website informeerden wij u eerder over de veranderingen in koers die we als club willen gaan varen. Op 28 Februari vond de Algemene Ledenvergadering plaats en wij zijn verheugd u te kunnen melden dat de aanwezige leden de plannen met veel enthousiasme hebben goedgekeurd en tevens hebben ingestemd met de aanstelling van de nieuwe bestuursleden. Peter van Eijk is de nieuwe Voorzitter, Rene Tang bestuurslid Algemene zaken en Marcel Oost bestuurslid voetbalzaken. Samen met Rene van Eijbergen als Penningmeester en Edwin Tak als Secretaris zullen we ons als bestuur hard gaan maken voor een aantal essentieel- en noodzakelijke veranderingen binnen de club. Voetbal moet daarbij centraal staan en we willen met al onze teams op een zo hoog mogelijk niveau gaan voetballen. Professionalisering van het kader wordt een speerpunt en daar is voor het komend seizoen meer ruimte voor gemaakt in de begroting. Sporting heeft geen ambitie om de grootste, maar wel om een van de betere clubs in de regio te worden en dar zullen we met elkaar keihard aan gaan werken. Om dit te bereiken zal de samenwerking met bestaande partners als Almere City en de KNVB aanzienlijk worden uitgebreid, maar zal op voetbaltechnisch vlak ook een nieuwe samenwerking met Rene Koster van Football talent starten. Professionaliseren doe je niet alleen op voetbaltechnisch gebied, maar ook in de manier waarop je met elkaar omgaat. Gelukkig bestaat er al een prima gedragscode, maar zal de uitvoering en handhaving daarvan belangrijk aangescherpt worden. Houding en gedrag, maar ook respect en waardering voor medewerkers van de vereniging staan daarbij centraal. Bestuur en technische organisatie waren al bezig met her invoeren van een aantal wijzigingen en deze zullen de komende maanden, in aanloop naar het nieuwe seizoen steeds beter zichtbaar worden. Voor meer details over de wijzingen kunt u de bijlagen raadplegen zoals deze op de Algemene ledenvergadering zijn besproken, mocht u daar echter nog vragen over hebben schroom dan niet om deze met ons te delen langs de gebruikelijke weg. Met elkaar op weg en bouwen aan een nieuwe club, we zijn gestart en hebben er enorm veel zin in !

Sporting Almere – ALV 2017-2018

Verslag ALV 2018 – Sporting Almere