Voortgang contributiebetaling – uiterlijke betaaldatum 1 November

Eind vorig seizoen moesten wij u melden dat een aantal leden nog steeds niet aan hun verplichtingen hadden voldaan en waren wij genoodzaakt een aantal vorderingen uit handen te geven.  Natuurlijk proberen we dat soort beslissingen altijd zo lang mogelijk uit te stellen, maar omdat contributie onze enige bron van inkomsten is moeten we strakke regels hanteren ten aanzien van de betaling. Voor het huidig seizoen heeft u daar bericht over gehad via ClubCollect en de meerderheid van u heeft wederom keurig op tijd de termijnen betaald die daarvoor zijn gesteld. Wanneer er echter op 1 November nog niets is betaald kunnen we het lid uitsluiten voor deelname aan activiteiten en de vordering opnieuw uit handen geven, en zullen dat ook gaan doen. Nogmaals, onze leveranciers blijven ook niet oneindig op betaling wachten en we zijn naar alle keurig betalende leden verplicht om actie te nemen naar leden die niet ( op tijd ) betalen. Zorg er dan ook voor dat op 1 November geen achterstanden meer bestaan, alleen dan kan het lid normaal deel blijven nemen aan activiteiten. Voor vragen kunt u contact opnemen met de penningmeester.