Belangrijk: Bericht voor leden die nog niet ( volledig ) betaald hebben !

In vervolg op ons bericht van 10 Oktober hebben wij helaas moeten constateren dat een aantal leden nog niet aan de contributie verplichting richting Sporting Almere hebben voldaan. De leden die dit betreft hebben inmiddels via ClubCollect bericht ontvangen en kunnen via die weg inzien hoe hoog de achterstand is. Wij stellen deze leden nog eenmaal in de gelegenheid om deze zonder verdere kosten te voldoen. Indien wij echter voor 15 november 2019 niet het gehele ons toekomende bedrag hebben ontvangen zullen wij onze vordering overdragen aan ZWS Incasso (een in Almere gevestigd incassobureau). Vervolgens kan het betreffende lid niet meer aan trainingen en wedstrijden van Sporting Almere deelnemen totdat de hoofdsom is voldaan. Wij hopen oprecht dat de leden Lees verder