Belangrijk: Bericht voor leden die nog niet ( volledig ) betaald hebben !

In vervolg op ons bericht van 10 Oktober hebben wij helaas moeten constateren dat een aantal leden nog niet aan de contributie verplichting richting Sporting Almere hebben voldaan. De leden die dit betreft hebben inmiddels via ClubCollect bericht ontvangen en kunnen via die weg inzien hoe hoog de achterstand is. Wij stellen deze leden nog eenmaal in de gelegenheid om deze zonder verdere kosten te voldoen. Indien wij echter voor 15 november 2019 niet het gehele ons toekomende bedrag hebben ontvangen zullen wij onze vordering overdragen aan ZWS Incasso (een in Almere gevestigd incassobureau). Vervolgens kan het betreffende lid niet meer aan trainingen en wedstrijden van Sporting Almere deelnemen totdat de hoofdsom is voldaan. Wij hopen oprecht dat de leden die dit betreft tijdig tot betaling over zullen gaan en op die manier zichzelf en hun teamgenoten niet onnodig zullen duperen.  Indien het voor u onmogelijk is om vóór 15 november 2019 het ons toekomende bedrag te voldoen dan kunt u in contact treden met de penningmeester (penningmeester@sportingalmere.nl) of de ledenadministratie (ledenadministratie@sportingalmere.nl) om zodoende nog een laatste betalingsregeling te treffen. Hierbij zal echter als regel gelden dat de achterstand in niet meer dan  vier termijnen moet worden ingelost en de eerste termijn direct zal moeten worden voldaan. Wanneer bij een volgende termijn opnieuw vertraging optreedt zullen we de vordering alsnog en in zijn geheel uit handen geven. Na 15 November is het treffen van een betalingsregeling bij Sporting Almere NIET meer mogelijk.