Maandag avond 25 November geen jeugdtrainingen – informatie avond trainers

Zoals in onze plannen voor de toekomst eerder aangeven zal Sporting Almere samen met haar partner Football Talent meer aandacht gaan schenken aan de begeleiding en opleiding van onze jeugdtrainers. Nu het seizoen enkele maanden onderweg is en de daarmee gepaard gaande uitdagingen grotendeels zijn opgelost, zal er op 25 November om 19.00 uur een informatie-avond voor alle jeugdtrainers plaats vinden. Gedurende deze avond zal Rene Koster samen met het Hoofd Jeugdopleiding Stephan Baudoin het nieuwe jeugd beleidsplan presenteren en de trainers instrueren hoe hier mee om te gaan. Ook zullen er afspraken worden gemaakt over de te volgen KNVB cursussen en is ruimschoots gelegenheid tot het stellen van vragen. Met uitzondering van de JO19-1 zijn alle trainers voor deze avond van harte uitgenodigd en zullen er geen trainingen voor de jeugdteams plaats vinden. We hopen alle trainers deze avond te mogen begroeten.