Verslag Jaarvergadering 27 Februari

Op 27 Februari om 19.00 uur vond de Algemene Ledenvergadering plaats van Sporting Almere. In aanwezigheid van een dertigtal leden nam het bestuur de aanwezigen mee door de stukken van het seizoen 2018-2019. De voorzitter sprak over de uitdagingen die de club heeft gekend om alles in het betreffend seizoen financieel rond te krijgen, met name de contributiebetaling blijft een zorg. Voor het aankomend seizoen blijft alles zoals het is en willen we een sociaal beleid voeren, maar wanneer dat de begroting onder druk blijft zetten is de club gedwongen om een ander incasseringsbeleid te gaan kiezen. Edwin Tak trad officieel af als bestuurslid, maar was herkiesbaar en blijft dan ook aan als secretaris. De voorzitter melde vervolgens dat Lees verder

Holland Cup

Zoals menigeen weet mag ik dit jaar de Holland Cup bij Sporting Almere organiseren, samen met het bestuur en een aantal geweldige vrijwilligers!
Voor het nieuwe magazine voor de Holland Cup 2020 ben ik op zoek naar verhalen, anekdotes, en belevenissen van deelnemers, vrijwilligers en gasten van afgelopen edities van de Holland Cup, en in dit geval bij Sporting Almere. Dit mogen korte verhaaltjes zijn, of korte zinnen die het gevoel van de Holland Cup omvatten.
We willen daarmee meer inhoud geven aan het begrip “Holland Cup” en het magazine leesbaarder maken. Ook foto’s zijn uiteraard welkom.
Mail dit naar sporting@hollandcupalmere.nl t.a.v. Arno van As en wie weet kunnen we het blad er mede mee vullen.
Mail ook als je … Lees verder