Let op – wild voetballen op het sportpark verboden !

Het bestuur van Sporting Almere heeft geconstateerd dat er veel jongeren op het sportpark gebruik blijven maken van de velden. Wellicht ten overvloede, het sportpark is op aangeven van de regering en tot nader order gesloten. Dit betekent dat er geen activiteiten vanuit Sporting Almere en Almere City FC worden georganiseerd en het dus niet is toegestaan voor onbevoegden om zich op het sportpark te begeven. Daar komt bij dat de overheid een ieder, los van de vraag of hij of zij gezond is ten strengste afraad om in groepen samen te komen, dit om de verspreiding van het Corona virus verder te voorkomen. Het bestuur maakt zich ernstige zorgen over deze situatie en wanneer deze samenkomsten niet stoppen, dan bestaat de kans dat ons land in een zogenaamde lock-down zal gaan. Een bijzonder ernstige situatie die voor een groot aantal mensen als bijzonder onprettig zal worden ervaren, maar naar onze mening dan wel door henzelf is veroorzaakt. Het bestuur heeft dan ook besloten dat leden van Sporting Almere die zich toch als wild-voetballer op ons complex begeven een schorsing van enkele maanden tegemoet kunnen zien – Het bestuur