We zijn weer gestart en dat ging uitstekend !

Vandaag was het dan eindelijk zover. Na ruim zes weken van afwezigheid kon de jeugd hun trainingen weer hervatten en daar wel volop gebruik van gemaakt. Alle ouders hielden zich keurig aan de regels en zetten hun kinderen keurig bij het complex af. Daar werden de kinderen door onze toezichthouder of een trainer opgevangen en naar het veld begeleid. Het vertrek liep iets minder gecoördineerd, temeer daar de volgende groep al weer klaar stond om te gaan beginnen. Desalniettemin een prima herstart met enorm veel dank aan de kinderen zelf, de ouders, de trainers, toezichthouders en aanwezige bestuursleden. Paar kleine punten ter kennisname en overweging.

  • De anderhalve meter regel geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder, probeer daar hoe
Lees verder