We zijn weer gestart en dat ging uitstekend !

Vandaag was het dan eindelijk zover. Na ruim zes weken van afwezigheid kon de jeugd hun trainingen weer hervatten en daar wel volop gebruik van gemaakt. Alle ouders hielden zich keurig aan de regels en zetten hun kinderen keurig bij het complex af. Daar werden de kinderen door onze toezichthouder of een trainer opgevangen en naar het veld begeleid. Het vertrek liep iets minder gecoördineerd, temeer daar de volgende groep al weer klaar stond om te gaan beginnen. Desalniettemin een prima herstart met enorm veel dank aan de kinderen zelf, de ouders, de trainers, toezichthouders en aanwezige bestuursleden. Paar kleine punten ter kennisname en overweging.

  • De anderhalve meter regel geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder, probeer daar hoe moeilijk het ook is allemaal rekening mee te houden. Vooral als je als ouder buiten het complex op je kind wacht en een praatje maakt met andere ouders.
  • Er is een korte omkeer van 15 minuten, dus start en stop de trainingen stipt op tijd. Liever zelfs 5 minuten eerder zodat we niet te veel in de knel komen met groepen wachtende ouders bij de uitgang. Ouders graag ook niet te veel klieken op dat soort momenten, bewaar gepaste afstand.
  • Trainen doen we op de vastgestelde tijden, dit om er voor te zorgen dat de Gemeente weet wanneer we op het complex zijn en wij kunnen zorgen voor toezicht. Buiten deze tijden trainen is dan ook niet toegestaan.

Tenslotte de wildvoetballers. Het is voor iedereen lastig om zo lang in isolement te zitten, vooral voor jeugd die ook niet naar school kan. Wij begrijpen ook heel goed dat deze jongelui de afgelopen weken hun toevlucht hebben gezocht tot de velden en daar in de middag en vooravond een partijtje voetballen. De realiteit is echter dat het in strijd is met de corona regels en het lastig is voor ons om onze trainingen uit te voeren. Het is aan de Gemeente om te handhaven, dus buiten onze trainingstijden hun verantwoordelijkheid om hier tegen op te treden. Wij kunnen niets anders dan ze vriendelijk te verzoeken om ruimte te maken, maar doe dat op een begripvolle en nette manier. We hebben allemaal last van de huidige situatie dus we moeten er met elkaar zien uit te komen. Lukt dat niet dan rest ons natuurlijk niets anders dan dit te melden, maar laten we in alle gevallen proberen om er met elkaar uit te komen.