Vakantie van 6 Juli tot en met 16 Augustus

Beste mensen – We zijn inmiddels weer bij het jaarlijks moment aanbeland waarop we als club de deuren vanaf 5 Juli zullen sluiten, een aantal weken rust gaan nemen om vervolgens vanaf 17 Augustus weer met frisse moed het nieuwe seizoen te starten. Gebruik makend van deze gelegenheid willen wij al bestuur kort terug te kijken op een turbulent, zorgelijk maar ook een erg spannend jaar. De Corona crisis is zonder twijfel een van meest ingrijpende gebeurtenissen in het leven van velen geweest en zal dat ook de komende periode blijven. Natuurlijk in de eerste plaats door het grote aantal mensen dat slachtoffer is geworden van de ziekte, maar ook door het leed dat de ziekte voor veel families en vrienden met zich heeft meegebracht. Nu de situatie meer en meer onder controle lijkt te komen is dat op zich een positieve stap vooruit, maar worden ook de effecten op onze economie meer duidelijk. Ook als club ontkomen we daar niet aan en alhoewel moeilijk te voorspellen in welke vorm en omvang, we zullen daar last van ondervinden. Toch blijven we als club positief als het gaat om de toekomst en zien we ook een aantal hoopgevende ontwikkelingen. Twee maanden geleden leken de plannen om onze club verder te professionaliseren door de beperkingen nog moeilijk te realiseren, maar inmiddels hebben we kunnen besluiten om deze stap toch definitief door te zetten. Natuurlijk was dat niet mogelijk geweest zonder het vaste kader, maar ook enkele nieuwe krachten hebben daar een belangrijke rol in vervuld. Ook het gebruik van innovatieve middelen om op een andere manier te communiceren en onze leden op die manier te mobiliseren heeft bijgedragen aan het resultaat. Voor ons een levend bewijs dat we vooral in tijden van nood behoefte hebt aan creativiteit, een flinke doses wilskracht en doorzettingsvermogen maar vooral een positieve instelling. We zijn er natuurlijk nog lang niet en het blijft moeilijk te voorspellen hoe de wereld er over enkele maanden uitziet. Sporting Almere is echter klaar voor de toekomst, is dankbaar voor een ieder die daar aan heeft bijgedragen en vooral voor het vertrouwen dat onze leden opnieuw in ons hebben getoond. Namens het bestuur en voltallig kader wensen wij u alvast een fijne vakantie en begroeten u graag half Augustus weer. Tot dan.