Sporting Almere en Football talent maken seizoen samen af

René Koster en Peter van Eijk hebben het tussen hen gerezen conflict uitgesproken en er zijn goede afspraken gemaakt over de afronding van dit seizoen. Beide programma’s zullen tot eind Juni normaal doorgang blijven vinden, een en ander met in achtneming van de Corona maatregelen. Voor volgend seizoen hebben partijen echter in goed overleg besloten om de samenwerking niet verder voort te willen zetten, de ideeën over de inrichting en uitvoering van het voetbalprogramma lopen daarvoor te veel uiteen. Sporting Almere zal nu met de herstelcommissie bespreken hoe het voetbalprogramma er vanaf volgend seizoen uit moet gaan zien en hoe zij dit wil gaan faciliteren. Verwachting is dat zij daar eind April meer duidelijkheid over heeft en de leden dan Lees verder