RECTIFICATIE OPSCHORTING WERKZAAMHEDEN TRAINERS

Eind Januari is een geschil ontstaan tussen Football talent en Sporting Almere. Tot zover ons bekend hebben een aantal trainers zich gedurende het seizoen ook zakelijk verbonden aan Football talent. Op basis van die informatie was het bestuur helaas genoodzaakt deze trainers te verzoeken hun werkzaamheden op te schorten. Enkele dagen na dit besluit bleek die informatie onjuist te zijn, en is direct besloten de trainers hun taak weer te laten hervatten. Het bestuur wenst te benadrukken dat dit de enige reden is geweest voor ons besluit en dat dit er niet op gericht was om schade toe te brengen op persoonlijke titel. Daarnaast hebben wij niets aan te merken op de manier waarop zij hun werk verrichten als trainer … Lees verder