Sporting Almere – informatie volgend seizoen

Het amateurvoetbal in Nederland is volop in beweging. Een afnemende belangstelling bij leden in de oudere leeftijdscategorieën, maar nog steeds veel belangstelling bij de jongste jeugd en een explosieve ontwikkeling in het meidenvoetbal. Ook zien we een groeiende behoefte om deel te nemen aan activiteiten wanneer en met wie leden dat zelf willen – het fun and games concept.

 Hoe willen we daarop inspelen

Daar willen we op inspelen door een lidmaatschap aan te gaan bieden in een basispakket vorm met de mogelijkheid om aanvullende diensten af te nemen. Op deze manier kunnen leden een pakket samenstellen dat voldoet aan hun persoonlijke behoeften. Rekening houdend met de adviezen zoals deze door de voetbalbond zijn neergelegd willen we bij de jongste jeugd het accent nog meer verleggen van prestatie naar ontwikkeling en plezier.

Bij de senioren en oudste jeugd zal vanaf het volgend seizoen per leeftijd nog slechts één selectieteam bestaan. Op deze wijze kunnen we als vereniging heel specifiek aandacht besteden aan zaken die bij selectieteams belangrijk zijn, zonder daarbij het belang en plezier van de recreatieve teams uit het oog te verliezen.

Bij het meidenvoetbal is volgend seizoen ook plek voor één selectieteam per leeftijd, maar natuurlijk ook voor voetbal op recreatief niveau. Rond het meidenvoetbal zal een aparte afdeling worden opgezet waar we samen met onze trainers en onder deskundige begeleiding verder vorm willen gaan geven aan het meidenvoetbal op de korte- en langere termijn.

Conform het 4 fasen model van de KNVB zal de jeugd tot en met 11 jaar naar leeftijd en niveau worden ingedeeld, maar er zal geen selectiebeleid meer zijn. Er zal ook niet worden geselecteerd gedurende het seizoen, niet het resultaat en de ranglijsten maar plezier en persoonlijke ontwikkeling staan in deze categorie centraal.

Tenslotte zullen we volgend seizoen starten met de opzet van het “fun and games” concept. Met de steun van een aantal partijen zullen we voetbalactiviteiten gaan ontwikkelen die intern plaats zullen vinden en waar door iedereen aan kan worden deelgenomen. Vrijheid van keuze met wie, wanneer en hoe staan hierbij centraal.

Met wie gaan we dat doen

We doen dit natuurlijk in de eerste plaats met onze eigen vrijwilligers. Er is meer dan voldoende kwaliteit binnen de vereniging om ervoor te zorgen dat de trainings- en wedstrijd activiteiten op een goede manier plaats vinden. Onze trainers zullen volgend seizoen ook allemaal in de gelegenheid worden gesteld om via de KNVB opleidingen te gaan volgen.

Daarnaast zijn wij convenant partner van de BVO Almere City. Via het partner programma deelt Almere City FC op structurele basis, en naar behoefte van de partnerverenigingen, technische, commerciële, maatschappelijke en organisatorische expertise en netwerk. De partnerverenigingen delen actief informatie over talentvolle jeugdspelers en stimuleren bij clubleden trots en betrokkenheid bij Almere City FC.

Ook starten we vanaf volgend seizoen een samenwerking met STDG, de voetbal academy van Chedric Seedorf. Chedric zal ons gaan helpen met het vormgeven en inrichten van de meiden afdeling en samen met onze trainers de voetbalvisie verder ontwikkelen. Daarnaast zal Chedric op het complex extra teamtrainingen, individuele trainingen en zijn academy talent programma bij leden aan gaan bieden.

Lidmaatschap

Iedereen zal volgend seizoen het basispakket af moeten nemen. Dit betekent dat er een vast bedrag aan contributie betaald moet worden en leden daar een vast aantal activiteiten per week voor ontvangen. Daarnaast zal per gezin (woonachtig op hetzelfde adres) een vrijwilligersbijdrage van Euro 50,- per seizoen moeten worden voldaan. Dit bedrag kan door het lid worden terugverdiend door vrijwilligersdiensten te verrichten. Selectieleden zullen daarnaast een toeslag van Euro 100,- moeten voldoen zodat wij kunnen voorzien in de benodigde begeleiding. De prijzen voor de extra diensten zijn op dit moment nog niet bekend, maar zullen gedurende de komende weken worden vastgesteld en gecommuniceerd. Zie voor meer details over het lidmaatschap hier.

Contributie

Het voetbalseizoen loopt van 1 Augustus tot 1 Juni. De contributie is in zijn geheel bij vooruitbetaling verschuldigd en zal door onze partner ZWS-incasso namens Sporting Almere eind Juli aan de leden worden gefactureerd. De betalingstermijn voor de factuur bedraagt 14 dagen na dagtekening en pas wanneer betaling door ons is ontvangen kan het lid starten met deelnemen aan de activiteiten. Voor vragen over de contributie en de betaling daarvan kan alleen rechtstreeks met ZWS worden gecommuniceerd. Zie voor meer details over de contributies hier.

Clubkleding

Alleen van nieuwe leden wordt verwacht dat zij voor het nieuwe seizoen een kledingpakket aanschaffen. De samenstelling en prijs blijven ongewijzigd en alleen selectiespelers worden geacht het selectie pakket af te nemen. Voor bestaande leden geldt dat vorig seizoen gekochte kleding volgend seizoen gewoon gebruikt mag worden. Wel blijft regel dat leden zelf verantwoordelijk zijn om kleding die te klein is geworden of inmiddels is versleten te vervangen door aanschaf bij Sport2000. Zie voor meer details over de clubkleding hier.

Einde seizoen

Vanaf 1 Juni zal het seizoen officieel ten einde zijn en zullen geen trainingen en wedstrijden in de huidige samenstelling meer worden georganiseerd. Wel willen we ruimte laten voor teams om in de samenstelling voor volgend seizoen een paar keer te gaan trainen, maar dat kan alleen in overleg. De nadruk zal na 1 Juni echter liggen op de voorbereidingen voor het nieuwe voetbalseizoen.

Inschrijvingen nieuwe leden

Er is nog voldoende ruimte binnen onze vereniging dus iedereen die geïnteresseerd is kan nu inschrijven door het online formulier in te vullen of een bericht te sturen naar ledenadministratie@sportingalmere.nl Aansluitend zullen een aantal inschrijfavonden worden georganiseerd. De data daarvoor zullen vanzelfsprekend via de website en social media bekend gemaakt worden.