Bestuur zoekt versterking

Sporting Almere heeft ervoor gekozen om zich vanaf volgend seizoen te willen versterken en is op zoek naar leden die zitting willen nemen in ons bestuur. Zeker in het afgelopen seizoen is gebleken hoe belangrijk het is dat een vereniging en haar leden kunnen bouwen op een vooruitstrevend, vernieuwend maar ook een slagvaardig bestuur dat het belang van alle leden binnen de club wil vertegenwoordigen. Leden die geïnteresseerd zijn in een dergelijke functie en ervaring hebben op bestuurlijk, beleidsmatig, organisatorisch of financieel vlak worden opgeroepen om te reageren. 

Het bestuur zal conform de statuten enkele kandidaten voordragen, maar de vereniging wil het aantal bestuurders aanzienlijk uitbreiden dus alle geïnteresseerden worden opgeroepen hun belangstelling kenbaar te maken. Bent u geïnteresseerd om … Lees verder

Even voorstellen – de commissie Technische zaken

Vanaf aankomend seizoen gaat Sporting Almere weer als van ouds gebruik maken van de commissie voor Technische zaken. Deze commissie draagt de verantwoordelijkheid voor alle voetbal gerelateerde zaken binnen de club en zal er samen met onze coördinatoren en trainers voor zorgen dat de trainingen en wedstrijden wekelijks goed verlopen. Langs deze weg willen we de leden van de Technische commissie graag aan u voorstellen. 

Wesley en Marcel zijn geen onbekenden binnen de club. Marcel is al een flink aantal jaren actief betrokken bij voetbaltechnische zaken en richt zich voornamelijk op de jeugdteams in de bovenbouw. Wesley is sinds begin van het afgelopen seizoen actief als jeugdtrainer in de onderbouw en heeft de laatste maanden erg hard gewerkt om het … Lees verder

Jaarvergadering

Het bestuur nodigt alle leden uit voor de uitgestelde Algemene Jaarvergadering van Sporting Almere op maandag 20 September om 19.00 uur. Tijdens deze vergadering zullen traditioneel de financiële stukken over het voorgaand seizoen ( 2019-2020 ) worden doorgenomen en goedgekeurd. Ook willen we deze bijeenkomst gebruiken om kort terug te blikken naar het afgelopen- en vooruit te kijken naar aankomend seizoen. De vergadering zal naar verwachting op locatie in de kantine van het clubgebouw op het FBK sportpark plaats kunnen vinden. Mochten de Corona regels anders bepalen dan zal deze bijeenkomst alsnog online plaats vinden, wij zullen u daar tijdig over informeren. De agenda zal uiterlijk twee weken voorafgaand aan de vergadering op de website www.sportingalmere.nl worden gepubliceerd.… Lees verder

Contributie volgend seizoen

Vorige week is hij weer bij iedereen op de mat gevallen, de contributie factuur voor het nieuwe seizoen. 
Sporting Almere maakt sinds het seizoen 2021-2022 gebruik van ZWS Incasso voor het verzenden van de facturen en het incasseren van de contributie. In dit artikel willen we kort uitleggen hoe de betalingen in zijn werk gaan, wat we van u verwachten en hoe te handelen bij eventuele vragen. 

Sporting Almere is een voetbalvereniging die alleen kan bestaan als de contributie tijdig en zoals afgesproken wordt voldaan. Het is de belangrijkste bron van inkomsten en nodig om de maandelijkse rekeningen te kunnen blijven voldoen. Wanneer daar achterstanden in ontstaan dan is het voor ons onmogelijk om de clubactiviteiten op een goede manier … Lees verder