Rene Tang nieuwe voorzitter Sporting Almere

Rene Tang is de nieuwe voorzitter van Sporting Almere, hij volgt Peter van Eijk op die tijdens de algemene ledenvergadering van 20 September op eigen verzoek is afgetreden. Van Eijk blijft wel actief bij de club maar zal geen bestuursrol meer vervullen. Linda Tielemans en Tom Kokkeler zijn door de vergadering met meerderheid van stemmen gekozen tot nieuw bestuurslid, het bestuur hoopt met deze nieuwe mensen de veranderingen die de club heeft ingezet verder vorm te kunnen gaan geven. Linda Tielemans zal de portefeuille voetbalzaken op zich nemen en als vice-voorzitter gaan fungeren. Tom Kokkeler zal de commerciële zaken gaan dragen en zich focussen op de relatie met partners en sponsoren. Het bestuur blijft de komende periode  op zoek naar Lees verder

Algemene ledenvergadering seizoen 2019-2020

Op 20 September zal om 19.00 uur de uitgestelde algemene ledenvergadering plaats vinden over het seizoen 2019-2020. Leden of, indien minderjarig hun wettelijk vertegenwoordigers zijn op deze avond van harte welkom maar dienen zich te registeren via het inschrijfformulier dat eerder deze week in de Nieuwsbrief aan alle leden is verzonden.

Agenda:

 • Verslag voorgaande ALV
 • Cijfers seizoen 2019-2020
 • Rooster van aftreden:
 • Aftredend en niet herkiesbaar – Rene van Eijbergen
 • Aftredend en niet herkiesbaar – Peter van Eijk
 • Verkiesbaar – Tom Kokkeler
 • Verkiesbaar – Linda Tielemans
 • Pauze
 • Korte terugblik afgelopen seizoen
 • Vooruitblik komend seizoen en verder
 • Rondvraag
 • Sluiting
Lees verder

Peter van Eijk doet stap terug als bestuurder

Peter van EijkPeter van Eijk doet een stap terug als bestuurder bij Sporting Almere, dit in verband met toenemende drukte op zijn werk. Van Eijk noemt zijn beslissing jammer, maar noodzakelijk. De club heeft een moeilijk seizoen achter de rug als gevolg van de crisis, en het heeft erg veel tijd en inspanning gekost om de problemen te overwinnen. “Nu dat is gelukt wordt het tijd om me weer op het zakelijke deel te richten en het besturen van de club aan anderen over te laten” aldus van Eijk.  Officieel zal van Eijk na de jaarvergadering van 20 September zijn taak neerleggen en zolang nodig daarna op interim basis een aantal taken gaan overdragen. “Er is nog best wat resterend werk
Lees verder