Gedragscode

Bij de oprichting van Sporting in 2011 heeft onze club besloten een normen en waardenbeleid op te zetten en zich actief bezig te gaan houden met de uitvoering. Dit heeft onder meer geleid tot de oprichting van de Normen en Waarden commissie en in 2015 is een Gedragscode opgesteld. Het installeren van een aparte gedragscommissie is in de jaren daarna niet nodig gebleken, maar de gedragscode blijft wel van kracht en het bestuur heeft besloten hier binnen de club scherper op toe te gaan zien. De kern blijft daarbij dat direct en correctief zal worden opgetreden wanneer nodig en we met elkaar waar nodig moeten werken aan een gedragsverandering binnen de club.

Het bestuur denkt dat leden de herintroductie van de gedragscode op een positieve manier zullen ontvangen. ”.. Iedereen kent wel die vervelende situaties waarbij het voetbalplezier verknald wordt door kritiek in of buiten het veld, het schelden op een grens- of scheidsrechter, schreeuwende ouders langs de lijn, onnodig grof spel door een van de spelers, mensen die overal hun rommel neergooien of ander respectloos gedrag van spelers en toeschouwers”. Het bestuur vind dat dit soort negatieve zaken niet in positieve zin bijdragen aan het imago van de club, maar er ook voor zorgen dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden die willen helpen bij één van de andere ontelbare klussen die dagelijks moeten worden uitgevoerd.

Binnen de gedragscode zijn dan ook geen nieuwe zaken opgenomen aangaande de regels, wat wel gaat veranderen is de uitvoering daarvan. De golf van escalaties die we in het amateurvoetbal enkele jaren geleden mee maakten dwong ons om scherper en alerter te zijn, maar in de afgelopen jaren is die aandacht verslapt en dat vinden we een slechte ontwikkeling. Het gaat erom dat we in alle gevallen scherp blijven op de manier waarop eenieder zich gedraagt binnen de club en we snel en adequaat kunnen reageren wanneer dat nodig is. Daarbij geldt tevens dat we onze mensen de middelen geven om beslissingen te nemen die nodig zijn.

Het bestuur benadrukt dat dit een vervolg is op de ingeslagen weg en niet een extra stap als gevolg van een toename in het aantal Incidenten. Trainers en leiders blijven gewoon verantwoordelijk voor het corrigeren tijdens trainingen en wedstrijden, en zolang leden en hun ouders/verzorgers een juiste uitvoering van het beleid niet in de weg staan is er geen enkel probleem. Pas wanneer instructies van mensen niet meer worden opgevolgd en de incidenten ernstiger worden zal het bestuur daarbij een rol gaan spelen.

Almere – 11 Oktober 2018

Klik hier voor de gedragscode

Klik hier voor het meldingsformulier gedragsincidenten