Lidmaatschap

Sporting Almere is een voetbalvereniging die bestaat uit amateur voetbalteams in de bovenbouw, onderbouw en meidenafdeling.

De onderbouw

Binnen de onderbouw vinden we de jongste jeugd van 8 tot en met 11 jaar en de Minipupillen. Conform het 4 fasen model van de KNVB zal de jeugd tot en met 11 jaar naar leeftijd en niveau worden ingedeeld, maar er zal geen selectiebeleid worden gehanteerd. Er zal ook niet worden geselecteerd gedurende het seizoen, niet het resultaat en de ranglijsten maar plezier en persoonlijke ontwikkeling staan in deze categorie centraal.

De de bovenbouw

Binnen de bovenbouw vinden we de oudste jeugd tussen de 12 en 19 jaar en de senioren. Binnen deze categorie vinden we per leeftijdscategorie één selectieteam. In dit team voetballen alleen de beste spelers, en die worden na afloop van de jaarlijkse selectiedagen gekozen. Op deze wijze kunnen we als vereniging heel specifiek aandacht besteden aan zaken die bij selectieteams belangrijk zijn, zonder daarbij het belang en plezier van de recreatieve teams uit het oog te verliezen.

Meidenafdeling

Bij het meidenvoetbal is ook plek voor één selectieteam per leeftijd, maar natuurlijk ook voor voetbal op recreatief niveau. Rond het meidenvoetbal is een aparte afdeling opgericht waar we samen met onze trainers en onder deskundige begeleiding verder vorm  geven aan het meidenvoetbal op de korte- en langere termijn.

Fun and games

Vanaf seizoen 2021-2022 zullen we starten met de opzet van het “fun and games” concept. Met de steun van een aantal partijen zullen we voetbalactiviteiten gaan ontwikkelen die intern plaats zullen vinden en waar door iedereen aan kan worden deelgenomen. Vrijheid van keuze met wie, wanneer en hoe staan hierbij centraal.

Inschrijven:

Inschrijven kan door het invullen van het digitale formulier hieronder. Vul daarbij alle velden zo volledig mogelijk in  en druk daarna op inschrijving bevestigen. Je inschrijving wordt dan doorgestuurd naar de ledenadministratie en je ontvangt een kopie in je mail ter bevestiging. De ledenadministratie zal dan alle informatie controleren en je uitnodigen voor de definitieve inschrijving. Bij deze uitnodiging zal je een legitimatiebewijs moeten tonen en dient uiteindelijk de inschrijving te worden ondertekend om deze definitief te maken.

Opzeggen:

Het lidmaatschap van de vereniging dient schriftelijk voor 1 Juni van elk seizoen te worden beëindigd. Dit kan door middel van een e-mail naar de ledenadministratie. Indien voor 1 Juni geen schriftelijke opzegging door ons is ontvangen wordt het lidmaatschap automatisch met het opvolgende seizoen verlengd en bent u verplicht tot betaling. Bij opzegging gedurende het speelseizoen blijft de verplichting tot betaling over het lopend seizoen bestaan.

Overschrijvingen:

Is er sprake van een lidmaatschap bij een andere voetbalvereniging in de voorgaande 3 seizoenen dan dient er een overschrijving plaats te vinden van de oude naar de nieuwe vereniging. Wij zullen deze overschrijving bij de KNVB digitaal aanvragen, en wanneer geen bijzonderheden gelden zal deze ook normaal gesproken worden gehonoreerd. Let op: wanneer het overschrijdingsverzoek niet gehonoreerd wordt dan dient het lid dit zelf verder af te stemmen met de oude vereniging. Tot die tijd kan niet worden deelgenomen aan wedstrijden.

Wijzigingen:

Alle persoonlijke wijzigingen die van belang zijn voor een juiste uitvoering van de deelname aan trainingen en wedstrijden maar ook aangaande contributie betalingen dient u terstond te melden bij de ledenadministratie. Wijzigingen  adres, telefoon of email adressen kunt u via de mail sturen naar ledenadministratie@sportingalmere.nl en dan zullen wij deze direct verwerken. Sporting Almere acht zich niet verantwoordelijk voor enig nadeel dat u als lid ondervindt wanneer u deze gegevens niet (tijdig) meldt.

Betalingen:

De contributie is in zijn geheel bij vooruitbetaling verschuldigd en zal door onze partner ZWS-incasso namens Sporting Almere eind Juli aan de leden worden gefactureerd. De betalingstermijn voor de factuur bedraagt 14 dagen na dagtekening en pas wanneer betaling door ons is ontvangen kan het lid starten met deelnemen aan de activiteiten. Voor vragen over de contributie en de betaling daarvan kan alleen rechtstreeks met ZWS worden gecommuniceerd.

Ledenadministratie:

De Ledenadministratie wordt verzorgd door Jolanda Tang en Bianca Broekhoff. Zij zijn bereikbaar per e-mail ledenadministratie@sportingalmere.nl.  Indien u zich wenst in te schrijven als nieuw lid van Sporting Almere dan altijd eerst het inschrijfformulier hieronder invullen, vervolgens krijgt u per e-mail een bevestiging én verdere instructies om de inschrijving compleet te maken.

Inschrijven nieuwe leden: