Lidmaatschap

Ledenadministratie:

De Ledenadministratie bij Sporting Almere wordt gevoerd door Jolanda Tang en Bianca Broekhoff. Op maandag en dinsdag tussen 18.45 en 20.00 uur zijn zij aanwezig op de club of bereikbaar op het mobiele nummer 0634100566. Indien u vragen heeft kunt u deze vanaf heden dus stellen per e-mail via ledenadministratie@sportingalmere.nl, via WhatsApp óf persoonlijk op bovengenoemde dagen en tijden.

Indien u zich wenst in te schrijven als nieuw lid van Sporting Almere dan ALTIJD eerst het inschrijfformulier hieronder invullen, vervolgens krijgt u per e-mail een bevestiging én een uitnodiging om langs te komen bij de ledenadministratie. Mocht er een wachtlijst zijn, houden wij u ook hiervan op de hoogte. Houd u er rekening mee dat onze berichten ook in de SPAM terecht kunnen komen.

Aanmelden:

Aanmelden kan alleen via onze website middels onderstaand formulier. Het inschrijfgeld bedraagt €15,00 per lid. Leden onder de 18 jaar dienen door een ouder/voogd aangemeld te worden. Identificatie van een lid is verplicht. Na invulling van het inschrijfformulier krijgt u een binnen 1 week een e-mail waarin de procedure rondom de inschrijving wordt toegelicht. Voor de definitieve inschrijving wordt u dan persoonlijk uitgenodigd. Houdt u er rekening mee dat bij de definitieve inschrijving zowel de contributie alsmede het inschrijfgeld direct moeten worden voldaan. De exacte bedragen van de contributie, vindt u onder het kopje contributie.

Inschrijven nieuwe leden:

Contributie

Sporting Almere wil laagdrempelig zijn en een plek bieden voor iedereen, maar ook waar kwaliteit en resultaat een centrale rol spelen.  De hoogte van de contributie wordt bepaald door de kosten welke wij maken rond de huur van het complex, maar ook voor het organiseren van de voetbalactiviteiten en het opleiden van trainers en spelers. Selectieteams trainen vaker, krijgen meer begeleiding, nemen deel aan extra activiteiten en ontvangen een aanvulling op het kledingpakket voor de trainingen.  Alle teams spelen op de zaterdag of zondag een wedstrijd in competitieverband, mini pupillen spelen een onderlinge competitie. Daarnaast wordt door alle teams deelgenomen aan een aantal te organiseren toernooien. Naast de contributie en selectietoeslag ( indien van toepassing ), betalen alle leden een vrijwilligersbijdrage van Euro 35,00 per seizoen. Deze kan worden terug verdiend door het vervullen van vrijwilligersdiensten. Nieuwe leden dienen de contributie bij inschrijving volledig te voldoen.  Het bankrekeningnummer van Sporting Almere is:   NL94ABNA0509976077 De BIC code is ABNANL2A

Contributie seizoen 2020-2021

Let op:  Informatie- en selectie avonden voor onze jeugdvoetbalopleiding zijn in volle gang, de jaarlijkse contributie voor deze categorie zal begin Mei 2020 bekend worden gemaakt.

Kortingen: ( alleen voor recreatievoetbal )

•   2e spelend lid ( op hetzelfde adres ) 25% korting op het jongste lid  
•   3 spelende leden ( op hetzelfde adres ) jongste lid 40% korting, 2e lid 25% korting
•   4 spelende leden ( op hetzelfde adres ) jongste lid contributie vrij, 3e lid 40% korting, 2e lid 25% korting

 

Meldt u zich gedurende een seizoen aan dan zal Sporting Almere u conform onderstaand schema de contributie door belasten:

•   Aanmelding tot en met en 31 December 100% van de contributie  
•   Aanmelding vanaf 1 Januari 65% van de totale jaarcontributie
•   Inschrijvingen vanaf maart en later: lidmaatschap zal ingaan op 1 juli (van het volgende seizoen). Dit is m.u.v. Mini pupillen; zij kunnen zich het gehele seizoen inschrijven.

Kleding:

Nieuwe leden worden geacht voor aanvang van het speelseizoen een tenue aan te schaffen. De prijzen van het pakket treft u hieronder. Het pakket bestaat uit een wedstrijdshirt, een wedstrijdbroek (kort), wedstrijdsokken, een trainingsbal en een trainingspak. Onze sponsor Heldoorn Eggels Notarissen stelt het trainingsshirt als onderdeel van het pakket gratis beschikbaar en SportPaleis-Sport2000 geeft een korting van 35% wanneer de kleding als pakket wordt afgenomen. Het pakket hoeft in principe slechts eenmalig te worden aangeschaft, maar de kleding zal uiteraard wel vervangen moeten worden indien deze niet goed passend- of zwaar beschadigd is. De kleding kan gedurende het hele seizoen worden gekocht bij Sportpaleis/Sport2000 – Corridor 6 in Almere stad.

Let op:  Voor spelers van onze jeugdvoetbalopleiding gelden andere tarieven, deze zullen begin Mei 2020 bekend worden gemaakt.

Rugnummers en namen:

Teams uitkomend in de categorie A van de competitie dragen een rugnummer op het wedstrijdshirt. Teams uitkomend in categorie B is het niet toegestaan om op het wedstrijdshirt een rugnummer te dragen. Het is daarnaast geen enkele speler toegestaan om na aanschaf van het wedstrijdtenue namen van spelers of andere sponsor uitlatingen op het wedstrijdshirt of andere onderdelen van de kleding aan te brengen.

Uit tenues:

Alle teams zijn verplicht tijdens uitwedstrijden het rode tenue te dragen ( rood shirt – rode broek – rode kousen ). Wanneer de scheidsrechter vindt dat sprake is van conflicterende kleurstelling dan is het thuisspelend team verplicht om er voor te zorgen dat de kleur van het shirt wordt aangepast. Dit kan alleen door het dragen van het witte inloopshirt en wanneer niet beschikbaar door het dragen van hesjes. Deze hesjes worden gratis geleverd bij de aanschaf van een kledingpakket.

Teamsponsoring:

In overleg met bestuur is het toegestaan om een team te sponsoren en zakelijk- of persoonlijk bij te dragen in de aanschaf van kleding. Deze kleding dient echter altijd te voldoen aan de voorschriften van de club als het gaat om rugnummers, namen en kleurstelling ( rood shirt – rode broek – rode sokken ). Vanzelfsprekend is het wel toegestaan om bij zakelijke sponsoring een uiting van het bedrijf of de instelling op het wedstrijdshirt te plaatsen. Kleding verschaft via teamsponsoring is extra, voor leden van dergelijke teams blijft aanschaf van het standaardpakket verplicht.

Uitzonderingen:

Alleen de zondag senioren en jeugd- selectie maakt gebruik van wedstrijd kleding die in bruikleen door de club wordt verschaft. Zij spelen thuis in een rood shirt, rode broek en rode sokken en uit in een blauw shirt, blauwe broek en blauwe sokken. De zondag selectie komt uit in categorie A en draagt op zowel thuis- als uit shirt een rugnummer dat voldoet aan de daarvoor gestelde eisen.

Alle andere uitzonderingen met betrekking tot kleding dienen te worden gemeld aan- en geaccordeerd door het Bestuur.

Clubleverancier: Alle verplichte en optionele kledingstukken kunnen online worden besteld via de  webshop. van de clubleverancier Sportpaleis/Sport 2000.

http://www.sportpaleis.nl/verenigingen/sporting-almere/

Opzeggen:

Het lidmaatschap dient schriftelijk voor 1 Juni beëindigd te worden. Dit kan door middel van een e-mail naar penningmeester@sportingalmere.nl Indien voor 1 Juni geen schriftelijke opzegging door ons is ontvangen wordt het lidmaatschap automatisch verlengd en daardoor ook de contributieplicht voor het volgend seizoen. Bij opzegging gedurende het speelseizoen blijft de verplichting tot betaling over het lopend seizoen bestaan.

Overschrijvingen:

Is er sprake van een lidmaatschap bij een andere voetbalvereniging in de voorgaande 3 seizoenen dan dient er een overschrijving plaats te vinden van de oude naar de nieuwe vereniging. Het overschrijvingsformulier krijgt u van ons na uw aanmelding. Het formulier moet u volledig invullen en laten invullen door de vorige vereniging en deze samen met de spelerspas ( indien van toepassing ) en het inschrijfformulier inleveren op een van de inschrijfavonden.

Overschrijvingen dienen voor 1 Juni bij ons te zijn ingeleverd. Voor overschrijvingen van Sporting naar een andere vereniging moet een overschrijvingsformulier door Sporting worden ingevuld. Dit formulier kunt u krijgen bij de toekomstige voetbalvereniging. Tevens dient u een afspraak te maken met de penningmeester van onze club, de heer R. van Eijbergen.

U doet dit door een e-mail te sturen naar penningmeester@sportingalmere.nl Als blijkt dat aan alle financiële verplichtingen is voldaan wordt het door ons ingevulde en ondertekende formulier, alsmede de spelerspas ( indien van toepassing ) mee gegeven.

Wijzigingen:

Alle wijzigingen die van belang zijn voor de ledenadministratie, zoals wijzigingen van adres, telefoon of email adressen kunt u via de mail sturen naar ledenadministratie@sportingalmere.nl

Vrijwilligersbijdrage:

Begin April is in de ALV besloten om met ingang van het seizoen 2015-2016 een extra bijdrage van Euro 35,00 per seizoen aan de leden door te berekenen om te kunnen voorzien in een aantal elementaire voorzieningen binnen de club. Het gaat vooral om  wedstrijdleiding en trainers, eerste hulp bij ongevallen, terrein en kleedkamer beheer, opvang van bezoekers, orde en andere veiligheidsaspecten. Veel verenigingen kampen met een tekort aan vrijwilligers en dat maakt het steeds moeilijker om de activiteiten op een professionele, maar vooral ook veilige wijze plaats te kunnen laten vinden. De bijdrage kan worden terugverdiend als leden zich een aantal maal per jaar actief inzetten voor de club en het beleid is er op gericht dat het aantal vrijwilligers in de komende jaren toeneemt en de bijdrage daar op kan worden afgestemd. Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden als vrijwilliger, stuur dan een e-mail naar vrijwilligers@sportingalmere.nl

Klik hier voor meer informatie over het Jeugdsportfonds Almere