Sporting Almere hervat trainingen op 4 Maart en stelt Corona commissie in

Zoals u gisteren via onze website zult hebben vernomen heeft het bestuur de samenwerking met Football talent per direct moeten beëindigen. Helaas geldt als gevolg hiervan dat medewerkers van Football talent hun geplande activiteiten dienen op te schorten en zich niet langer op het sportpark mogen begeven. Het bestuur zal wanneer daar aanleiding toe bestaat de leden verder informeren, maar ziet dit vooral als een zakelijk geschil en heeft de verdere afhandeling daarvan inmiddels uit handen gegeven. Veel belangrijker is dat we er nu voor voor gaan zorgen dat de activiteiten weer gaan starten, en na overleg tussen het bestuur en een aantal aan ons verbonden partijen is daarover als volgt besloten.
 
Sporting Almere zal weer terugkeren naar haar basis,
Lees verder

SPORTING ALMERE BREEKT MET FOOTBALL TALENT

In de afgelopen periode zijn door het bestuur van de vereniging Sporting Almere een aantal feiten geconstateerd die het vertrouwen in een goede voortzetting van de samenwerking tussen haar en Football talent ter discussie stellen. Er is herhaaldelijk gepoogd om daarover in gesprek te gaan met Football Talent, helaas is daar steeds negatief en afwijzend op gereageerd. Tegelijkertijd worden instructies met betrekking tot de organisatie en uitvoering van de activiteiten, de communicatie daarover als ook de financiële afwikkeling volkomen genegeerd.

Het bestuur kan onder die condities niet anders dan de samenwerking met Football talent beëindigen en heeft dit op 28 Februari aangezegd. Football talent en haar medewerkers is daarbij vriendelijk verzocht om lopende en geplande activiteiten uit naam van Sporting Lees verder

Agenda extra ALV op 10 Maart 2021

Een aantal leden van Sporting Almere heeft het bestuur van de vereniging verzocht om een extra Algemene Ledenvergadering te organiseren. Op 14 Februari 2021 heeft het bestuur via de website van de vereniging gemeld dat deze vergadering zal plaats vinden op woensdag 10 Maart 2021. De Corona maatregelen staan een vergadering op locatie in principe niet toe, maar gezien de agenda vindt het bestuur dat hier wel de voorkeur naar uit gaat. Zij is over dit onderwerp nog in overleg met de Gemeente Almere en de kandidaat bestuursleden en zal de exacte locatie en het tijdstip zo spoedig mogelijk bekend maken. Het bestuur stelt de aanwezigheid van haar leden op deze extra algemene ledenvergadering zeer op prijs. Het lijkt ons Lees verder